top of page

Hãy tham gia cùng chúng tôi và sự kiện Tư Vấn Trực Tuyến

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6

và Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6

8-11h30 sáng, giờ Đông

chuyển đổi giờ: https://bit.ly/33Wa0Sb

Gặp gỡ ngôi trường tương

lai của mình

Hãy để CUAC giúp bạn đạt được mục tiêu đi học ở Canada

Gặp gỡ người đại diện trường đại học để tìm được chương trình phù hợp

Nói chuyện với chuyên gia tư vấn của chúng tôi về khả năng của bạn và để bắt đầu quá trình nộp đơn

Hoàn thành trọn vẹn quá trình, một cách thật dễ dàng

 

các trường đại học đối tác

SMU_Logo_4C.jpg
usasklogo.png
mimi-thian-vdXMSiX-n6M-unsplash-min.jpg

tin tưởng kinh nghiệm của chúng tôi

"Em cảm kích nỗ lực của CUAC trong từng bước một, từ đầu quá trình nộp đơn đến lúc xin visa, bao gồm cả các quy trình trung gian. Tổ chức đã cho em hi vọng, động viên khích lệ em, và nhờ đó, em đã thành công trong tất cả nhưng gì Tổ Chức đã hỗ trợ."

H.S.

Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính và Phân Tích Dữ Liệu

Trường Đại Học Saint Mary 

bạn còn chần chờ gì nữa?

Hãy đăng ký ngay

Event Registration
bottom of page